สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕

ข่าวประชาสัมพันธ์

Syndicate content
 
 
  
   
โครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ เชียงใหม่ ปี 2562 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

   
"มหกรรมรวมพลังเครือข่ายแรงงานเชียงใหม่ สร้างสุข สร้างชาติ ด้วยศาสตร์พระราชา" ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 20 - 21 เมษายน 2561
ณ โรงแรมฮอไรซั่นวิลเลจ แอนด์ รีสอร์ท และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล