ติดต่อสำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่******************************************************************************

 
 
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
 
Tel : 053-112-621-3 Fax: 053-112623
E-Mail : chiangmai_mol@hotmail.com
                                                                   chiangmai@mol.go.th
-----------------------------------------------------------------------
 

 Facebook : http://www.facebook.com/chiangmai.mol

 

  

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ 50300 

******************************************************************************