กระทรวงแรงงานเชียงใหม่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ปี 2562

              วันนี้ (14 พ.ย. 62) นางวิมุตติยา อาวุธเทวินทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ นายสุธรรม บัวแก้ว จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ นายสุวรรณ์ สวัสดิ์มูล รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
              ภายในงานยังมีการเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านนิทรรศการที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดขึ้น เพื่อให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา รับรู้ในพระกรณียกิจที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกาย เพื่อสร้างคุณประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ต่อประชาชนในโครงการฝนหลวง โดยในปีนี้ ครบรอบปีที่ 64 แห่งการกำเนิดฝนหลวงพระราชทาน ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ ที่ได้ทรงคิดค้นเทคโนโลยีฝนหลวงขึ้น ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งได้มีการจดสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยทั้งในประเทศและต่างประเทศ และหลายประเทศได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการนำเทคนิคและวิธีการทำฝนหลวง ตามตำราฝนหลวงพระราชทานไปปรับใช้แก้ปัญหาความแห้งแล้งในประเทศของตนเอง

Cr.ภาพจาก สจจ.ชม., สสค.ชม.

กรง.ชม. ลงพื้นที่แนะนำช่วยเหลือญาติแรงงานเสียชีวิตในญี่ปุ่น

                   วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นางวิมุตติยา อาวุธเทวินทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ และนายสุวรรณ์ สวัสดิ์มูล รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลกับภรรยาและญาติผู้ที่เสียชีวิต เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ญาติผู้เสียชีวิต กรณี แรงงานไทยที่เสียชีวิต ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยผู้เสียชีวิต นายอำนาจ สุงิ้วงาม อายุ 61 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 8 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมาย ณ ประเทศญี่ปุ่น ในตำแหน่ง กุ๊ก (อาหารไทย) และเสียชีวิตด้วยอาการเครียด หอบ และไอจนทำให้เสียชีวิตในห้องพัก
                      หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินการ เรื่อง การจัดการศพ โดยแนะนำให้นางพัชนี สุงิ้วงาม ภรรยาของผู้เสียชีวิต จัดทำหนังสือมอบอำนาจในการจัดการศพให้กับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก้า พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบสิทธิการเป็นผู้ประกันตน และได้แนะนำภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ให้กับผู้ใหญ่บ้าน และญาติผู้เสียชีวิต เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยเน้นย้ำการเดินทางโดยถูกกฎหมาย และฝากให้แจ้งผู้ที่เดินทางไปทำงานต่างถิ่น ต้องให้ชื่อสถานที่ทำงานและที่อยู่ที่ชัดเจน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ไว้แก่ญาติที่บ้านด้วย เพื่อความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือ กรณีเกิดปัญหาจะได้สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที

แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบริมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

                 วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 นางวิมุตติยา อาวุธเทวินทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีบำเบ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ โถงด้านหน้าอาคาร ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เวลา 09.00 น. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เวลา 10.00 น.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง บริเวณสะพานข้ามคลองแม่ข่า ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี และเวลา 18.30 น. ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณฯ ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ขอเชิญสมัครรางวัล United Nations Public Service Awards ประจำปี 2020

การประชุม ASEAN THAILAND 2019

 
Syndicate content