ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว