รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการฯ สำนักงานป้องกันควบคุมโครที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่