ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรคเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป