เชียงใหม่ จัดพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ กลุ่มอาชีพหัตถกรรมทอผ้า อ.จอมทอง

              เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ โดย จ่าสิบเอก ปรีชา จันทร์ศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบ กลุ่มอาชีพหัตถกรรมทอผ้า อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ หลักสูตร การสร้างสรรค์ลวดลายผ้ามัดย้อม และหลักสูตร การสร้างแพทเทิร์นอย่างง่ายและการทำขนาด ระหว่าง วันที่ 25-28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนจาก สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจอมทอง และสำนักงานเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มแรงงานนอกระบบ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นต้นแบบการให้ความช่วยเหลือแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ แบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และฝึกอาชีพเพื่อเพิ่มทักษะ ส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ได้รับความคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม ส่งเสริมให้มีความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน มีคุณภาพชีวิตที่ดี