ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง