แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบริมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

                 วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 นางวิมุตติยา อาวุธเทวินทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีบำเบ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ โถงด้านหน้าอาคาร ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เวลา 09.00 น. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เวลา 10.00 น.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง บริเวณสะพานข้ามคลองแม่ข่า ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี และเวลา 18.30 น. ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณฯ ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่