กรง.ชม. ลงพื้นที่แนะนำช่วยเหลือญาติแรงงานเสียชีวิตในญี่ปุ่น

                   วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นางวิมุตติยา อาวุธเทวินทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ และนายสุวรรณ์ สวัสดิ์มูล รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูลกับภรรยาและญาติผู้ที่เสียชีวิต เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ญาติผู้เสียชีวิต กรณี แรงงานไทยที่เสียชีวิต ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยผู้เสียชีวิต นายอำนาจ สุงิ้วงาม อายุ 61 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 8 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมาย ณ ประเทศญี่ปุ่น ในตำแหน่ง กุ๊ก (อาหารไทย) และเสียชีวิตด้วยอาการเครียด หอบ และไอจนทำให้เสียชีวิตในห้องพัก
                      หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินการ เรื่อง การจัดการศพ โดยแนะนำให้นางพัชนี สุงิ้วงาม ภรรยาของผู้เสียชีวิต จัดทำหนังสือมอบอำนาจในการจัดการศพให้กับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซาก้า พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบสิทธิการเป็นผู้ประกันตน และได้แนะนำภารกิจของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ให้กับผู้ใหญ่บ้าน และญาติผู้เสียชีวิต เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยเน้นย้ำการเดินทางโดยถูกกฎหมาย และฝากให้แจ้งผู้ที่เดินทางไปทำงานต่างถิ่น ต้องให้ชื่อสถานที่ทำงานและที่อยู่ที่ชัดเจน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ไว้แก่ญาติที่บ้านด้วย เพื่อความสะดวกในการให้ความช่วยเหลือ กรณีเกิดปัญหาจะได้สามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที