กระทรวงแรงงานเชียงใหม่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ปี 2562

              วันนี้ (14 พ.ย. 62) นางวิมุตติยา อาวุธเทวินทร์ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ นายสุธรรม บัวแก้ว จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ นายสุวรรณ์ สวัสดิ์มูล รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนิทรรศการ 1 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
              ภายในงานยังมีการเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณ แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านนิทรรศการที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดขึ้น เพื่อให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา รับรู้ในพระกรณียกิจที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกาย เพื่อสร้างคุณประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ต่อประชาชนในโครงการฝนหลวง โดยในปีนี้ ครบรอบปีที่ 64 แห่งการกำเนิดฝนหลวงพระราชทาน ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ ที่ได้ทรงคิดค้นเทคโนโลยีฝนหลวงขึ้น ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งได้มีการจดสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยทั้งในประเทศและต่างประเทศ และหลายประเทศได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการนำเทคนิคและวิธีการทำฝนหลวง ตามตำราฝนหลวงพระราชทานไปปรับใช้แก้ปัญหาความแห้งแล้งในประเทศของตนเอง

Cr.ภาพจาก สจจ.ชม., สสค.ชม.